Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce dohody a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 28. júna 2013 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.847/E-BOOKS – Spravodajca: Litva