Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante emise în cadrul reuniunii din 28 iunie 2013 privind un proiect de decizie referitor la cazul COMP/39.847/E-BOOKS – Raportor: Lituania