Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 28 juni 2013 betreffende een ontwerpbesluit in zaak COMP/39.847/E-BOOKS — Rapporteur: Litouwen