Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos 2013. gada 28. jūnija sanāksmē par lēmuma projektu lietā COMP/39.847/E-BOOKS – Ziņotājs: Lietuva