Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2013 m. birželio 28 d. posėdyje, dėl sprendimo projekto, susijusio su byla COMP/39.847/E-BOOKS – Pranešėja: Lietuva