Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 28. kesäkuuta 2013 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.847/E-BOOKS – Esittelijä: Liettua