Konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee arvamus, mis on esitatud 28. juuni 2013 . aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse juhtumit COMP/39.847/E-BOOKS – Raportöör: Leedu