Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní dohody a dominantní postavení vydané na jeho zasedání dne 28. června 2013 k návrhu rozhodnutí ve věci COMP/39.847/E-BOOKS – Zpravodaj: Litva