Komission suositus, annettu 3 päivänä lokakuuta 2008 , työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5737)