Mål T-367/19: Talan väckt den 19 juni 2019 — Camerin mot kommissionen