asia T-310/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.10.2019 – EPSU ja Goudriaan v. komissio (Sosiaalipolitiikka – Työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu unionissa – Sopimus nimeltä ”Valtion keskushallinnon virkamiehille ja toimihenkilöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevat yleiset puitteet” – Allekirjoittajaosapuolten yhteinen pyyntö panna täytäntöön mainittu sopimus unionissa – Komission kieltäytyminen tekemästä neuvostolle päätösehdotusta – Kumoamiskanne – Kannekelpoinen toimi – Tutkittavaksi ottaminen – Komission harkintavalta – Työmarkkinaosapuolten itsenäisyys – Toissijaisuusperiaate – Suhteellisuusperiaate)