Asia C-281/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.1.2009 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen — Asetuksen 3 artikla — Vientituen takaisinperintä — Kansallisen viranomaisen tekemä virhe — Vanhentumisaika)