Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10073 — Vitol/Drax Generation) (Text s významem pro EHP) 2021/C 22/01