Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 9 päivänä heinäkuuta 2009. # Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot - Pääomayhtiöt - Direktiivi 69/335/ETY - 2 artiklan 1 ja 3 kohta, 4 artiklan 1 kohta ja 7 artikla - Pääoman hankintavero - Verovapautus - Edellytykset - Tosiasiallisen liikkeenjohdon tai sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon - Siitä pääomasta kannettava pääoman hankintavero, joka asetetaan yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneiden yhtiöiden sivuliikkeiden tai pysyvien toimipaikkojen käytettäväksi toisessa jäsenvaltiossa toteutettavia liiketoimia varten. # Asia C-397/07. TITJUR komissio v. Espanja