Asia C-320/07 P: Valitus, jonka Antartica Srl on tehnyt 11.7.2007 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-47/06, Antartica Srl v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 10.5.2007 annetusta tuomiosta