Sag C-574/10: Sag anlagt den 9. december 2010 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland