Helyesbítés az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2020. november 23-i (EU) 2020/1815 tanácsi határozathoz (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 407., 2020. december 3.)