Písemný dotaz E-001165/11 Franz Obermayr (NI) Komisi. Přesuny pracovníků v rámci jedné společnosti – právní kompetence