Komission asetus (EY) N:o 1129/2009, annettu 24 päivänä marraskuuta 2009 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi