Neuvoston asetus (EY) N:o 2115/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005 , grönlanninpallasta koskevan elvytyssuunnitelman vahvistamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestössä