2007/622/EY,Euratom: Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä syyskuuta 2007 , Euroopan talous- ja sosiaalikomitean italialaisen jäsenen nimeämisestä ja päätösten 2006/524/EY, Euratom ja 2006/651/EY, Euratom muuttamisesta