Προκήρυξη διαγωνισμού υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης και τεχνικής υποστήριξης