komissio v. Kreikka TITJUR Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Jacobs 22 päivänä helmikuuta 2001. # Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Helleenien tasavalta. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivin 94/56/EY täytäntöönpanon laiminlyönti. # Asia C-494/99.