Kirjallinen kysymys E-3312/08 esittäjä(t): Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) ja Ana Maria Gomes (PSE) neuvostolle. Uusi luettelo Guantánamon ja EU:n välisistä lennoista (joulukuuhun 2007 saakka)