Zadeva T-296/20: Tožba, vložena 12. maja 2020 – Foz/Svet