Kirjallinen kysymys E-4836/09 esittäjä(t): Jean Lambert (Verts/ALE) komissiolle. Rokotusohjelma sikainfluenssaa vastaan