Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 05/07/2007) keskittymän (Asia N:o COMP/M.4720 - DOUGHTY HANSON / AXCOM) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)