Rozhodnutí Komise ze dne 05/07/2007 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.4720 - DOUGHTY HANSON / AXCOM) podle nařízení Rady (EHS) č. /2004 (Pouze anglické znění je závazné)