Kirjallinen kysymys E-4343/08 esittäjä(t): Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) komissiolle.Öljyn hinnannousuun liittyvän ongelman poistamiseen tähtäävät toimet