Asia C-132/07: Yhteisöjen tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan määräys 12.3.2009 (Rechtbank van koophandel Brusselin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV ja GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV v. Andacon NV