Neuvoston päätös , tehty 5 päivänä kesäkuuta 2008 , Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Sveitsin valaliitossa (2008/421/EY)