Kirjallinen kysymys E-3110/08 esittäjä(t): Robert Goebbels (PSE) komissiolle. Ranskan valtion rautateiden (SNCF) syrjivä tapa käsitellä asiakkaitaan