Kirjallinen kysymys P-5576/09 esittäjä(t): Ramon Tremosa I Balcells (ALDE) komissiolle. Pähkinäalan kriisi