Kirjallinen kysymys E-5691/06 esittäjä(t): Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komissiolle. European Innovation Progress Report 2006