Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/8/2009, annettu 4 päivänä joulukuuta 2009 , Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)