Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8016 – Sanofi Pasteur/Vaccines of Sanofi Pasteur MSD) (Text av betydelse för EES )