Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5184 — Arcapita/Freightliner) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti