Návrhy prednesené 31. októbra 2019 – generálna advokátka E. Sharpston.