Generalinės advokatės E. Sharpston išvada, pateikta 2019 m. spalio 31 d.