Stanovisko generální advokátky E. Sharpston přednesené dne 31. října 2019.