Tieto- ja viestintätekniikka-alan kilpailukykyä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa käsittelevän työryhmän suositusten jatkotoimet