Komisija proti Belgiji Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 24. maja 2011. # Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji. # Neizpolnitev obveznosti države - Člen 43 ES - Svoboda ustanavljanja - Notarji - Pogoj državljanstva - Člen 45 ES - Sodelovanje pri izvajanju javne oblasti - Direktiva 89/48/EGS. # Zadeva C-47/08. TITJUR