Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 24 päivänä toukokuuta 2011. # Euroopan komissio vastaan Belgian kuningaskunta. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Artikla 43 CE - Sijoittautumisvapaus - Artikla 45 CE - Direktiivi 89/48/CEE. # Asia C-47/08. TITJUR komissio v. Belgia