Kirjallinen kysymys E-3117/07 esittäjä(t): Mary Lou McDonald (GUE/NGL) komissiolle. Toimiminen notaarina oman maan ulkopuolella