Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 275/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009 , uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 muuttamisesta ( EUVL L 91, 3.4.2009 )