Schriftelijke vraag E-000884/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) aan de Commissie. De verlenging van de opneming van glyfosaat