Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2013/184/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 401/2013 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä 2021/C 154/04