Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében ‒ Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeke)