KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta kannasta rautateiden turvallisuudesta (uudelleen laadittu toisinto) annettavan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin hyväksymiseen$