Ehdotus neuvoston asetus autonomisista siirtymätoimenpiteistä uusien yhteisön tariffikiintiöiden avaamiseksi Sveitsistä peräisin olevien makkaroiden ja eräiden lihatuotteiden tuontia varten